Menu
Your Cart

Çevre Politikamız

Firmamız vizyonu doğrultusunda;

  • * Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirerek çevrenin korunmasını sağlmak,
  • * Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
  • * Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
  • * Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetlere destek vermek,
  • * Sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlamak,
  • * Mevcut yasalardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • * Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • * Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
  • * Bütün faaliyet sahalarında çevre bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere çevre yönetim sistemini benimsemek ve gereklerini yerine getirmek,

için gereklilikleri yerine getirmeyi çevre politikamız olarak taahhüt ederiz.